سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اسمس عاشقانه 1. اون نگاهی که گوشه اش یه قطره اشک برق میزنه
  به اندازه ی تموم حرفای دنیا سنگینه . . .

 2. فرستنده : arash-for-lover
 3. 61031

 4. یه “دوستت دارم”هایی هم هست …میدونی دروغه ها …
  ولی قلبت واسه باورش به عقلت التماس میکنه …!

 5. فرستنده : arash-for-lover


 6. 60989

 7. چ کار ب حرف مردم دارم؟!؟!زندگی من همین است......شب ک میشود سیگاری روشن میکنم...عاشقانه ای مینویسم....و خیره میشوم ب عکست و با خود فکر میکنم ک"مگر میشود تو را دوست نداشت"

 8. فرستنده : hamid askari...drb


 9. 60981

 10. ........!!!
  گاهی حرفم را برای نان ریزه های حیاطمان میزنم!
  شاید گنجشکان هضمشان کنند....!!!

 11. فرستنده : شکیبا


 12. 60980

 13. سـرد اسـت و مـن تـنهایـم “
  چـه جمـلـه ای !
  پــــُر از کـلیـشه ...
  پـــُـر از تـهـوع ...
  جـای ِ گـرمی نـشستـه ای و می خـوانـی :
  ” ســرد اسـت “...
  یـخ نمـی کنـی ...
  حـس نـمی کنـی ...
  کـه مـن بـرای ِ نـوشتـن ِ همیـن دو کلمـه
  چـه سرمایـی را گـذرانـدم ...

 14. فرستنده : شکیبا


 15. 60979

 16. چه ساده بودم
  آن هنگام که می پنداشتم
  شکستنه دله کسی
  ناگوارترین حادثه ی عالم است.
  امروز که دلم شکست
  عالمی تکان نخورد
  به سادگیه خودم می خندم

 17. فرستنده : MEHDI>>>100%MOKH


 18. 60928

 19. یک بار ، یک بار و فقط یک بار می توان عاشق شد …
  عاشق زن ، عاشق مرد ، عاشق اندیشه ، عاشق وطن ، عاشق خدا ، عاشق عشق …
  یک بار و فقط یک بار … بار دوم دیگر خبری از جنس اصل نیست !

 20. فرستنده : MiladEH17


 21. 60860

 22. زخم هـــــــایم
  را به خودت نــــگیر ...
  انــــــدازه ی این حرفــــها نیستـی

 23. فرستنده : علی فرهادی از ایذه


 24. 60859

 25. ممنون
  که باران را به خاطر خوبان ِ زمینت میفرستی
  چه سیلی می آمد
  اگر بر عکس بود حکمتت !

 26. فرستنده : علی فرهادی از ایذه


 27. 60851

 28. قول داد تا آخر دنیا بماند،
  سر قولش هم ماند،
  همان روزی که رفت برای من آخر دنیا بود.

 29. فرستنده : ?ll?ll? Apple 20 ?ll?ll?


 30. 60813

 31. " فــوقِ ویـــژه ی عــــاشــقــانـــه از مــســـیــحــا "
  دســـتــشــو آروم کــشــیــد روی صــورتــم .... چــشـمـامــو آروم بــــاز کــــردم .... بــوی عــطــرش
  ســرعــتِ تــپــیـدنِ قــلــبــمــو زیــاد کــرده بــود .... بــا یــه لــبــاسِ ســفــیــد بــالــای ســرم نــشـسـتـه
  بـود خــواســتــم بــگــم ســلــام .... انــگــشــتــشــو گــذاشــت جــلــوی دهــنــمــو گــفــت :
  مــن اول بــایــد ســــلــام کـــــنــــم ............. ســـــــلـــــامــــــــ ...............
  نـــیــگــاش کــردم ،،، مـــاتــــم بـــرده بـــود......
  انــگــار یــه دفــــه فــهـــمــیــدم کـــه هــمـــش خــوابــه...
  بــدون جــواب تـــو آغـــوشــم کــشــیــدمــشــو شــروع کــردم بــه اشــک ریــخــتــن...
  /// بــه خــاطــرِ شــدتـِــــ اشـــــکـــام از خــــواب بــــلــنــد شــــدم ///
  جــز مـــتــکــای خــیــســـــِـ از اشــکــام چــیــزی تــو آغـــــــوشـــــــم نــبــود.....
  ایـــن کـــابــوس بـــود یــا رویــای عــاشــقــانــه ؟؟؟؟؟ نـــمــیـــدونـــم.......
  مسیحا &_&
  لــایــک = ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 32. فرستنده : مـسـیـحا G1.Killer


 33. 60790

 34. می دونی گاهی اوقات اشک از لبخند با ارزشتره،لبخند رو به هر کسی میتونی هدیه بدی ولی اشک رو برای کسی میریزی که نمیخوای از دستش بدی!

 35. فرستنده : mohsen.mfn


 36. 60789

 37. یکى از لذت هایی که دیگه ندارم اینه که :
  گوشیمو تازه شارژ کرده باشم , بعد بگه آرمینم میتونی ا?ن باهم صحبت کنیم؟!
  منم بگم من همیشه واسه تو وقت دارم ...
  بعد بش زنگ بزنمو اینقد حرف بزنیم که شارژگوشیم خالی شه ووسط حرفا خاموش کنه ...
  بعدش هول هولکی برم وایسم کنار پریز برق تا هم با عشقم حرف بزنم هم گوشیم شارژ شه ...
  ?یک : ازوقتی رفتی 3 ساعت و نیم که هیچ 30 ثانیه هم با گوشیم حرف نمیزنم ...

 38. فرستنده : AR m IN


 39. 60758

 40. عشق یعنی موسیقی اسم تو
  ساده اما تا ابد شنیدنی
  یعنی تو که بی بهانه ، بی دلیل
  بهترین دلیل عاشق شدنی...

 41. فرستنده : mohsen


 42. 607